Blog

Vastgoedwijzigingen op 1 januari 2023

Het nieuwe jaar is ondertussen goed ingezet. De kerstkalkoenen zijn verteerd, het vuurwerk is gaan liggen. Tijd om vooruit te kijken naar een nieuw vastgoedjaar. Nieuwjaar, 1 januari, is ook steevast een datum waarop heel wat nieuwe wetgeving in werking treedt. Dat was dit jaar nieuwe anders. Met deze blog gids ik je graag even door enkele verschillende nieuwigheden.

Titeltekst
11 januari 2023

Renovatieverplichting voor residentiële woningen

Het is ondertussen overduidelijk: de energiecrisis heeft een impact op ieder van ons. Het is dan ook de uitdrukkelijke wens van de wetgever om de woningen snel aan te passen aan de huidige normen inzake energiezuinigheid.

Om die reden keurde de Vlaamse regering een renovatieverplichting goed. Concreet komt het erop neer dat een koper van een niet-energiezuinige woning verplicht zal zijn om zijn gekochte woning te renoveren en dus energiezuiniger te maken.

Het meetinstrument om die energiezuinigheid te bepalen is logischerwijze het EPC-attest. De verplichting tot renovatie geldt dan ook voor woningen die EPC-label E of F scoren, de meest energieverslindende woningen bijgevolg.

In de eerste fase van deze renovatieverplichting zijn kopers verplicht om, binnen een termijn van 5 jaar vanaf de aankoop, EPC-label D te bereiken. Vanaf 2028 zal deze verplichting verder verstrengen om finaal te komen tot een verplichting tot een renovatieverplichting tot label A vanaf 2045.

Er gelden logischerwijze uitzonderingen voor het geval een koper van plan is om de huidige woning te slopen.

Voor meer vragen of informatie, neem gerust contact op met uw makelaar.

Informatieverplichting rond overstromingsgevoeligheid

De overstromingen in Wallonië in de zomer van 2021 plaatsten de overstromingsproblematiek bovenaan de agenda. Een overstroming is overduidelijk een ramp die niemand mee wenst te maken. Daarom wenst de wetgever de informatie rond mogelijke overstromingsgevoeligheid aan te passen en verduidelijken voor kopers. De bestaande informatieverplichting voldeed immers niet langer aan deze doelstelling.

Vanaf 1 januari is de informatieverplichting dan ook grondig veranderd. Het onderscheid tussen effectieve en mogelijke overstromingsgevoelige gebieden is verdwenen. In plaats daarvan voorzien de waterkaarten nu in een inschatting naar overstromingsgevoeligheid voor enerzijds percelen (via de P-score) als voor gebouwen (via de G-score). Bovendien detailleren de kaarten nu de bron van overstromingsgevoeligheid: via overvloedige regen, vanuit de zee of vanuit rivieren. Op die manier is de informatie voor kopers veel gedetailleerder en duidelijker.

Komt u in aanraking met een perceel of gebouw gelegen in een overstromingsgevoelige klasse? Aarzel dan zeker niet om mij te contacteren voor meer informatie.

Symbool voor overstromingsgevoelig gebouw
Het nieuwe symbool voor een overstromingsgevoelig gebouw