FAQ

Veel gestelde vragen

Ontdek hieronder het antwoord op enkele veel gestelde vragen rond verkopen, verhuren en huidige hot topics. 

Hot topics verkoop
 • Welke attesten zijn momenteel nodig voor de verkoop van een woning?

  Bij de verkoop van een woning zijn heel wat verschillende attesten en documenten vereist. Steeds vereist zijn stedenbouwkundige inlichtingen van de gemeente, een EPC-attest, kadastrale legger, een bodemattest en informatie rond het al dan niet overstromingsgevoelig zijn. Een elektrische keuring of een keuring van de stookolietank is eveneens vaak een vereiste.

  Bij woningen ouder dan 2001 is sinds 23 november 2022 een asbestattest verplicht. 

  Bij appartementen komt daar bovendien nog de verplichte informatie van de syndicus bij. 

 • Wat houdt een asbestattest juist in?

  Een asbestattest is een attest dat beschrijft welk asbest zich in een woning bevindt en welke graad van veiligheid het nog behaalt. Hechtgebonden asbest is over het algemeen immers veiliger dan niet-hechtgebonden attest, wat steevast een impact kan hebben op de asbestveiligheid van de woning. Er zijn ongeveer 3500 verschillende asbesttoepassingen, het gaat dus om meer alleen de gekende onderdaken of golfplaten.

  De opmaak van een asbestattest is enkel verplicht bij woningen ouder dan 2001, aangezien er sinds 2001 een verbod bestaat op het werken met asbestmaterialen. Voor de opmaak van een asbestattest zal een erkend controleur langskomen in de woning om alles te bekijken en, indien vereist, enkele stalen te nemen voor labo-analyse. Uiteindelijk zal de volledige controle uitmonden in een document waarbij de deskundige ook enkele te nemen maatregelen kan opnemen (bv. dringend verwijderen). 

   

Verhuren
 • Welke documenten mag je als eigenaar opvragen in het kader van een verhuur van een woning?

  Een eigenaar is zeker gemachtigd om bepaalde documenten op te vragen aan een kandidaat-huurder indien zou blijken dat hij geïnteresseerd is in het huren van een woning of appartement na een bezoek.
  Concreet is het een eigenaar toegelaten om financiële informatie op te vragen, zonder dat er daarbij gediscrimineerd mag worden naar bron van de inkomsten. Vaakvoorkomend gaat het om 3 loonfiches die opgevraagd worden.
  Daarnaast is het ook mogelijk om privé-informatie op te vragen, voor zover deze nuttig is voor opmaak van een huurovereenkomst.

  Werk samen met een gediplomeerd jurist om u hier goed en volledig in te begeleiden. 

 • Is een EPC verplicht bij verhuur?

  Ja. Een EPC-attest is verplicht bij het te huur aanbieden van een woning of appartement. Het niet-aanbieden of hebben van een EPC-attest bij verhuur kan aanleiding geven tot zware boetes. Een EPC-attest is 10 jaar geldig.